Regulamin

Ogłoszenia rolnicze może dodawać każdy, kto zaakceptuje warunki regulaminu dodawania ogłoszeń.

Dodawanie ogłoszeń jest bezpłatne.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń, ani za dane niezgodne z prawdą lub fałszywe, zamieszczone przez użytkowników.

Treść ogłoszenia nie może być sprzeczna z prawem, z zasadami współżycia społecznego, etykietą, wulgarna oraz nie może naruszać praw osób trzecich.

Jeżeli zachodzi podejrzenie, że treść ogłoszenia jest sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego, etykietą, wulgarna lub może naruszać prawa osób trzecich - ogłoszenie jest usuwane z serwisu bez powiadomienia osoby zamieszczającej ogłoszenie.

Serwis zastrzega sobie prawo do wstrzymania publikacji ogłoszenia lub usunięcia go z bazy danych bez podania przyczyny. Ogłoszenie będące reklamą ogłoszeniodawcy będzie usuwane. Ogłoszeniodawca może jednorazowo dodać jedno ogłoszenie o danej treści - duplikaty są usuwane bez powiadomienia ogłoszeniodawcy.

Ogłoszeniodawca dodaje ogłoszenie za pomocą Formularza Dodawania Ogłoszeń. Wszelkie dane osobowe zamieszczone przez Ogłoszeniodawcę w Formularzu podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w Formularzu zgodnie z ww. ustawą w celu wykonania usługi oraz na wysłanie korespondencji branżowej.
Ogłoszeniodawca ma prawo zrezygnować z usługi i usunąć ogłoszenie przed terminem.

Serwis nie jest odpowiedzialny za ciągłość działania serwera, na którym zlokalizowany jest serwis.

Ogłoszenia naruszające wyłączne prawo hodowcy do odmiany oraz inne prawa intelektualne i autorskie nie będą zamieszczane.

Portal zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Dodanie ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę jest jednocześnie akceptacją niniejszego regulaminu.

Serwis jest własnością firmy MKW Pracownia Przyrodniczo-Rolna, właściciela portalu cenyrolnicze.pl