Ad #12429
Published on 07-06-2021
Zobacz wszystkie ogłoszenia użytkownika Katarzyna Skoczeń

Kontakt

Katarzyna Skoczeń
Telefon: 513020932
Słupsk
komornik.systemydk.pl
  • Rodzaj transakcji:
    sprzedaż
cena:
5 054 065.32 zł

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Katarzyna Skoczeń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 1 lipca 2021 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy ul. Szarych Szeregów 13 w sali nr 101, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej złożonej z działek o numerach ewidencyjnych:
- 39 ; 40 ; 126 ; 128 ; 129 - łąki trwałe,
- 121/5 ; 121/7 ; 121/13 ; 121/27 ; 121/28 ; 133 ; 156/6 ; 131/7 ; 131/9 - grunty rolne zabudowane,
- 121/37 ; 153 ; 155 - grunty orne,
- 131/5 - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,
o łącznej powierzchni: 219,8555 ha, położonej w miejscowości 76-220 Szczypkowice, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1S/00101357/4 stanowiącej własność dłużnej spółki Oland Sp. z o.o. z siedzibą w Szczypkowicach.

Suma oszacowania wynosi 6 738 753,76 zł (w tym wartość działek zabudowanych: 1 345 348,43 zł oraz działek niezabudowanych 5 393 405,33 zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5 054 065,32zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć Komornikowi rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 673 875,38zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w Kancelarii a także na konto komornika w banku:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Słupsku 61 10204649 0000 7502 0008 6108
rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób
Sprzedaż nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w części w jakiej dotyczy zabudowanych działek o numerach 131/5, 131/7 oraz 131/9.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia

Informacje dodatkowe

Typ:grunty orne
Liczba hektarów:219.8555
Województwo:

Zobacz więcej

0.00 zł
Nieruchomości rolne / Ziemia rolna
22-07-2021

Jeżeli szukacie Państwo ponadprzeciętnych zwrotów z inwestycji w krótkim czasie, posiadasz grunt ora[...]

70 000.00 zł
Nieruchomości rolne / Ziemia rolna
21-07-2021

Wydzierżawimy ziemię pod inwestycje - farmy fotowoltaiczne / parki wiatrowe Jeśli posiadasz dzia[...]

11 000.00 zł
Nieruchomości rolne / Ziemia rolna
21-07-2021

Wydzierżawimy ziemię pod inwestycje - farmy fotowoltaiczne / parki wiatrowe Jeśli posiadasz dzia[...]

cena do uzgodnienia
Nieruchomości rolne / Ziemia rolna
09-07-2021

Dzień dobry, mam do zaoferowania grunt rolny typu łąka. Proponuję sprzedaż lub dzierżawę nieruchomo[...]