Ad #11052
Published on 26-11-2021
Zobacz wszystkie ogłoszenia użytkownika kursy@zdz.pila.pl

Kontakt

ZDZ Piła
Telefon: 723405247
Piła
zdz.pila.pl
  • Rodzaj transakcji:
    oferuję
cena:
600.00 zł

Opis

Organizujemy egzaminy kwalifikacyjne – sprawdzenie kwalifikacji w zakresie EKSPLOATACJI – DOZORU (Rozporządzenie Min. Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 Dz. U. Nr 89 poz. 828 i Nr 129, poz.1184 oraz z 2005r. Nr 141, poz.1189) – osób: obsługi – konserwacji – remontów – montażu – kontrolno-pomiarowym.

Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:

1) eksploatacji — do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym;

2) dozoru — do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym w pkt 1 oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach, obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne.

Świadectwa kwalifikacyjne wydane osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci tracą ważność po upływie 5 lat od dnia ich wydania.

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi.
2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi.
4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW.
5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW.
6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW.
7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych.
8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności ponad 100 Mg.
9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW.
10. Aparatura kontrolno – pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Browarna 19
64-920 Piła
zdz.pila.pl
tel. 723 405 247

Informacje dodatkowe

Zakład Doskonalenia Zawodowego. Centrum Kształcenia w Pile, Browarna, Piła, Polska
Typ:inne
Województwo:

Zobacz więcej

790.00 zł
/ Usługi rolnicze
13-01-2022

Kurs na wózki widłowe – jezdniowe podnośnikowe z egzaminem UDT Informacje o kursie: Wózki jezdniow[...]

za darmo
/ Usługi rolnicze
07-01-2022

Poszukuję do postawienia uli, pól obsianych w 2022 roślinami miododajnymi. W rekompensacie rolnik o[...]

cena do uzgodnienia
/ Usługi rolnicze
10-12-2021

ATRAKCYJNE ZNIŻKI od 15% do 50% Tanie ubezpieczenia rolnicze: * obowiązkowe: - samochody, [...]

650.00 zł
/ Usługi rolnicze
26-11-2021

Nawozy amonowe obecnie zaliczane są do substancji niebezpiecznych, których przewóz powinien spełniać[...]