Ad #11893
Published on 26-11-2021
Zobacz wszystkie ogłoszenia użytkownika kursy@zdz.pila.pl
  • Rodzaj transakcji:
    oferuję
cena:
650.00 zł

Opis

Nawozy amonowe obecnie zaliczane są do substancji niebezpiecznych, których przewóz powinien spełniać specjalne warunki bezpieczeństwa ADR.

Kursy ADR podstawowe, specjalistyczne na cysterny, klasy 1 i 7.

Informacje o kursie:
* wykwalifikowana kadra wykładowców i instruktorów,
* koszt kursu: 650 PLN lub 600 PLN przy równoległym zapisie na szkolenie okresowe dla kierowców.

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazania informacji niezbędnych do zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.

Program kursu:

1. Wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
2. Główne rodzaje zagrożeń
3. Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów
4. Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń
5. Czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej
6. Oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej
7. Odpowiedzialność kierowcy i innych uczestników przewozu towarów niebezpiecznych
8. Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów, w tym wyposażenia przeciwpożarowego oraz wyposażenia ochronnego – wymagania i sposób użycia
9. Manipulowanie sztukami przesyłki i ich układanie, załadunek i rozładunek, w tym zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych, ograniczenia, środki ostrożności oraz mocowanie i zabezpieczanie ładunku
10. Informacje na temat realizacji transportu kombinowanego
11. Ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń
12. Ochrona towarów niebezpiecznych
13. Dokumentacja wymagana przy przewozie towarów niebezpiecznych, w tym zawartość i zasady sporządzania dokumentu przewozowego
14. Ćwiczenia praktyczne

Kurs prowadzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Browarna 19
64-920 Piła
tel. 723 405 247

Informacje dodatkowe

Typ:usługi transportowe
Miejscowość:Wałcz
Województwo:

Zobacz więcej

cena do uzgodnienia
/ Zwierzęta hodowlane
08-08-2022

Sprzedam 12 byków, hf, średnia waga: 800 kg, transport do uzgodnienia.

cena do uzgodnienia
/ Zwierzęta hodowlane
08-08-2022

Sprzedam 1000 szt. tucznika, waga średnia: 125 kg, mięsność : 60%. Transport do uzgodnienia.

cena do uzgodnienia
/ Zwierzęta hodowlane
08-08-2022

Sprzedam 7 byków, hf, średnia waga: 700 kg.

cena do uzgodnienia
/ Zwierzęta hodowlane
04-08-2022

Sprzedam 32 szt. byka, mięsny, waga średnia: 880 kg, transport do uzgodnienia.