Ad #11896
Published on 13-01-2022
Zobacz wszystkie ogłoszenia użytkownika kursy@zdz.pila.pl
  • Rodzaj transakcji:
    oferuję
cena:
790.00 zł

Opis

Kurs na wózki widłowe – jezdniowe podnośnikowe z egzaminem UDT
Informacje o kursie:
Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

* wykwalifikowana kadra wykładowców i instruktorów,
* koszt kursu: 750,00 PLN,
* możliwość regulowania płatności za kurs w ratach.

Cel kursu:
Szkolenie ma za zadanie teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Program szkolenia:
1. Podział stosowanych wózków
2. Budowa wózków
3. Wiadomości z zakresu BHP
4. Czynności operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy
5. Bezpiecznie użytkowanie butli, w tym ich bezpieczna wymiana
6. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
7. Wiadomości o dozorze technicznym
8. Zajęcia praktyczne, w tym wymiana butli gazowych

Po ukończeniu kursu następuje sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Warunki przystąpienia do kursu:
– ukończone 18 lat,
– wykształcenie, co najmniej podstawowe,

Absolwenci kursu otrzymują:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 652)

Pozytywny wynik egzaminu przed komisją UDT jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Zakład Doskonalenia Zawodowego

tel. 723 405 247

Informacje dodatkowe

Typ:inne
Miejscowość:Czarnków
Województwo: